Vi tilbyr følgende tjenester

  • Selvangivelse og alle ligningsdokumenter.
  • Tilbyr individuelle løsninger for kunden som ønsker å utføre deler av arbeidet selv.
  • Bistår med planlegging og budsjettarbeid ved investeringer, driftsomlegging, refinansiering og lignende.
  • Stor kompetanse på samdrifter, både etablering og driftsopplegg.
  • Skatteplanlegging.
  • Pensjonsplanlegging.
  • Søknader og planlegging for "nye næringer".
  • Eierskifte - Generasjonsskifte
  • Rådgivning ved oppstart av egen næring