Spar tid, penger og ergelse - Vi har lang erfaring!

Melbye Regnskap har eget hus på Austmarka i Kongsvinger i søndre Finnskogen. Vi er et mindre regnskapskontor med 2,5 årsverk som har vært i bransjen i vel 40 år. Porteføljen vår av kunder er i de fleste bransjer. Kontoret er autorisert.

Om Melbye Regnskap DA

Da vi har mange kunder i forskjellige bransjer, har vi godt kvalifiserte medarbeidere som har jobbet for disse bransjer i mange år. Vi vet at det er meget tidkrevende å sette seg inn i alle regler og forskrifter som gjelder for næringsvirksomhet. Tid som kan brukes til andre prioriterte oppgaver i bedriften. Det blir som regel billigere enn å bygge opp en egen administrasjon. Vi følger opp oppdraget ditt regelmessig og så ofte som du ønsker.

Ikon av mann

Jan M. Melbye

Daglig leder

  901 12 071


Jan er daglig leder og en av eierne. Han har over 40 år i bransjen og er autorisert regnskapsfører.

Ikon av kvinne med briller

Mette Selbekk

Autorisert regnskapsfører

  480 03 144


Mette har vært hos oss siden 1999 og har 30 år i bransjen. Er også autorisert regnskaps-fører.

40

ÅRS ERFARING

100+

Faste kunder

2

Ansatte

Noen av våre tjenester

Melbye Regnskap DA tilbyr følgende tjenester:

  • Bistår med planlegging og budsjettarbeid ved investeringer, driftsomlegging, refinansiering og lignende

  • Stor kompetanse på samdrifter, både etablering og driftsopplegg

  • Selvangivelse og alle ligningsdokumenter

  • Skatteplanlegging

  • Pensjonsplanlegging

  • Søknader og planlegging for nye næringer

  • Eierskifte - Generasjonsskifte

  • Rådgivning ved oppstart av egen næring

  • Tilbyr individuelle løsninger for kunden som ønsker å utføre deler av arbeidet selv

Les mer om våre tjenester