MELBYE REGNSKAP DA har eget hus på Austmarka i Kongsvinger i søndre Finnskogen. Vi er et mindre regnskapskontor med 3,5 årsverk som har vært i bransjen i vel 30 år. Porteføljen vår av kunder er i de fleste bransjer. Kontoret er autorisert.

Da vi har mange kunder i forskjellige bransjer, har vi godt kvalifiserte medarbeidere som har jobbet for disse bransjer i mange år.

Vi vet at det er meget tidkrevende å sette seg inn i alle regler og forskrifter som gjelder for næringsvirksomhet. Tid som kan brukes til andre prioriterte oppgaver i bedriften. Det blir som regel billigere enn å bygge opp en egen administrasjon.

Vi følger opp oppdraget ditt regelmessig og så ofte som du ønsker.