Våre tjenester

Vi vet at det er meget tidkrevende å sette seg inn i alle regler og forskrifter som gjelder for næringsvirksomhet. Tid som kan brukes til andre prioriterte oppgaver i bedriften. Det blir som regel billigere enn å bygge opp en egen administrasjon. Vi følger opp oppdraget ditt regelmessig og så ofte som du ønsker.

Be om pristilbud

Noen av våre tjenester

Melbye Regnskap DA tilbyr følgende tjenester:

  • Bistår med planlegging og budsjettarbeid ved investeringer, driftsomlegging, refinansiering og lignende

  • Stor kompetanse på samdrifter, både etablering og driftsopplegg

  • Selvangivelse og alle ligningsdokumenter

  • Skatteplanlegging

  • Pensjonsplanlegging

  • Søknader og planlegging for nye næringer

  • Eierskifte - Generasjonsskifte

  • Rådgivning ved oppstart av egen næring

  • Tilbyr individuelle løsninger for kunden som ønsker å utføre deler av arbeidet selv